top

Hvem er vi?

Foreningen Børnenes Hus´ bestyrelse består af frivillige repræsentanter,
der alle arbejder efter at børn skal have det godt.

Vil blive et fysisk sted

Børnenes Hus blev etableret som en forening i 2019. Børnenes Hus består af en projektchef og en bestyrelse.
Børnenes Hus har til huse hos Børneringens administration, på Høffdingsvej 36, 5. sal i Valby.

Foreningen Børnenes Hus´ bestyrelse består af frivillige repræsentanter, der alle arbejder efter at børn skal have det godt.

På nuværende tidspunkt kan Børnenes Hus beskrives som en vision og en platform der ikke er manifesteret i en fysisk form. 

Børnenes Hus ønsker på sigt at etablere sig som et fysisk hus. Børnenes Hus skal indeholde:

  1. En fast daginstitution
  2. En Åben stue
  3. Børneringens administration og fælleslokale


Vores formål

Foreningen Børnenes Hus vil skabe forudsætninger for et stærkt pædagogisk løft for institutioner og personale i samarbejde med relevante aktører på området. Foreningen Børnenes Hus vil være et fagligt fyrtårn som kobler forskning med praksis på en nærværende og visionær måde. Med udgangspunkt i det nordiske børnesyn er ambitionen at påvirke pædagogers faglighed og styrke kvaliteten i institutionerne – med det overordnede formål, at børn skal ha´det godt!

Vi er lige her!

Vi er altid kun et telefonopkald eller en e-mail væk
– hvis du ønsker at tale med os.

Historie og baggrund

Børnenes Hus´ historie starter i paraplyorganisationen, Børneringen. Børneringen varetager administration for selvejende og private non-profit daginstitutioner.

Børneringen ønsker at søsætte et projekt, kaldet Børnenes Hus, hvor kernen skal være et pædagogik-fagligt hus, for både praktiserende pædagoger, studerende, forskere og civilsamfundet. I Børnenes Hus skal man møde den nyeste viden og forskning hverdagens praksis – på de præmis¬ser, som pædagogernes dagligdag tillader. Det skal være et sted, hvor uddannelses-aktiviteterne for det pædagogiske personale foregår via læring i praksis, så pædagogisk personale kan have børnene med og være på arbejde, samtidig med at de bliver opkvalificeret. Forskningsfor¬midlingen skal koges ned til håndgribelige metoder, der kan prøves af ude på stuerne, og forskningsspørgsmålene skal pædagoger og studerende selv være med til at formulere.

Gennem nye samarbejder og metoder ønsker Børnenes Hus at løfte og skabe ny begejstring for det pædagogiske fag, så flere vil vælge det til. Børnenes Hus skal derudover være med til at synliggøre Danmarks styrkepositioner omkring pæda¬gogik, leg, læring og demokrati.


Vision – et samlet løft til pædagogfaget

Visionen for Børnenes Hus er, at alle børn skal have det godt, og vejen hertil går gennem styrkelsen af den pædagogisk faglighed. I Børnenes Hus er pædagogen i centrum. Det gælder både den studerende, praktikanten, den nyuddannede og den erfarne pædagog. Gennem sidemandsoplærings-forløb, efteruddannelse, undervisning, forskning og praktikforløb, tilrettelagt både for og i dialog med pædagogfagligt personale, vil Børnenes Hus opkvalificere det pædagogiske felt på flere niveauer, og bidrage til et samlet løft af hele sektoren. I Børnenes Hus skal man møde den bedste praksis og den nyeste forskning omsat til en god hverdag for børn.

Koncept

Børnenes hus ønsker at skabe et nyt og unikt rum for efter/videreuddannelse og kompetenceløft af det pædagogiske personale, - et udviklingsrum, der tillader en nytænkning af både forskningsformidling, undervisning og metodeudvikling. Dette unikke rum kalder vi for ”Åben stue”.